Anonim

Berikan dek anda dengan pelan taman kontena yang berkesudahan rendah ini.

Rancangan Taman Percuma

Panduan Penanaman percuma kami untuk taman ini termasuk versi lebih besar ilustrasi, gambarajah susun atur terperinci, senarai tumbuhan untuk taman seperti yang ditunjukkan, dan arahan lengkap untuk memasang taman. (Bebas, pendaftaran sekali sahaja membolehkan akses tanpa had ke Penanaman Penanaman untuk semua rancangan taman.)

muat turun rancangan ini

Contoh kehidupan sebenar